Đất Dịch Vụ Hà Nội Tăng Giá Nhẹ, Hút Giới Đầu Tư

  • Phạm Nam
Thị trường đất dịch vụ Hà Nội đang diễn biến khá tích cực khi giá bán tăng nhẹ ở một số khu vực. Lượng nhà đầu tư quan tâm tới đất dịch vụ có xu hướng tăng trong khoảng 2 tháng gần đây.

Đất Dịch Vụ Hà Nội Tăng Giá

Theo một khảo sát của website Batdongsan.com.vn vào tháng 5/2024 ghi nhận đất dịch vụ Hà Nội có xu hướng tăng nhẹ giá bán so với hai tháng trước đó. Cụ thể, đất dịch vụ Hà Nội khu vực đất Vân Canh, vị trí mặt tiền đường lớn, giá chào bán tăng từ 130 triệu đồng/m2 lên mức 133-136 triệu đồng/m2. Đất dịch vụ Vân Canh khu 4,5 ha, có đường rộng 11m, giá bán cũng tăng từ mức 85-95 triệu đồng/m2 lên 88-97 triệu đồng/m2.
Đất dịch vụ Hà Nội tăng giá nhẹ trong 2 tháng gần đây.
Đất dịch vụ xã Lại Yên cũng có xu hướng nhích nhẹ giá bán so với thời điểm sau Tết Nguyên đán. Cụ thể, với các lô đường rộng ngoài 40m2, mặt tiền 4 – 5m, đường rộng 12m, giá đất tăng từ mức 60 – 75 triệu đồng/m2 lên mức 62-77 triệu đồng/m2. Với các lô đường 36m, giá đất tăng từ 90 – 95 triệu đồng/m2 lên 91,5-97 triệu đồng/m2. Đất dịch vụ mặt đường đôi 40m2, giá chào bán từ 120 – 140 triệu đồng/m2 lên mức 123-145 triệu đồng/m2.
Tại huyện Hoài Đức, đất dịch vụ An Thượng có vị trí đường 13m, giá chào bán tăng từ 82-90 triệu đồng/m2 lên mức 83-92 triệu đồng/m2. Những lô mặt đường rộng 50m, giá chào bán tăng từ 135-140 triệu đồng/m2 lên 140-143 triệu đồng/m2. Giá đất dịch vụ gần Học viện Chính sách, đường rộng 10m, giá chào bán tăng từ 64-68 triệu đồng/m2 lên mức 66-70 triệu đồng/m2.
Đất dịch vụ Kim Chung, những lô đường rộng 33m, giá chào bán tăng từ 140 – 155 triệu đồng/m2 lên mức 145-158 triệu đồng/m2. Đất dịch vụ Song Phương cũng tăng từ 65 – 75 triệu đồng/m2 lên 66-77 triệu đồng/m2. Đất dịch vụ Dương Nội, gần Thiên Đường Bảo Sơn, giá tăng từ 140 triệu đồng/m2 lên mức 145 triệu đồng/m2.
Như vậy so với thời điểm tháng 2 và đầu tháng 3/2024 – thời điểm sau Tết Nguyên đán, đất dịch vụ Hà Nội đã tăng khoảng 5-7%. Không chỉ giá tăng mà lượng người tìm hiểu, quan tâm đến phân khúc này cũng đi lên trong 2 tháng qua.
Thị trường đất dịch vụ Hà Nội đang diễn biến khá tích cực khi giá bán tăng nhẹ ở một số khu vực. Lượng nhà đầu tư quan tâm tới đất dịch vụ có xu hướng tăng trong khoảng 2 tháng gần đây.

Đất Dịch Vụ Hà Nội Tăng Giá

Theo một khảo sát của website Batdongsan.com.vn vào tháng 5/2024 ghi nhận đất dịch vụ Hà Nội có xu hướng tăng nhẹ giá bán so với hai tháng trước đó. Cụ thể, đất dịch vụ Hà Nội khu vực đất Vân Canh, vị trí mặt tiền đường lớn, giá chào bán tăng từ 130 triệu đồng/m2 lên mức 133-136 triệu đồng/m2. Đất dịch vụ Vân Canh khu 4,5 ha, có đường rộng 11m, giá bán cũng tăng từ mức 85-95 triệu đồng/m2 lên 88-97 triệu đồng/m2.
Đất dịch vụ Hà Nội tăng giá nhẹ trong 2 tháng gần đây. Ả
Đất dịch vụ xã Lại Yên cũng có xu hướng nhích nhẹ giá bán so với thời điểm sau Tết Nguyên đán. Cụ thể, với các lô đường rộng ngoài 40m2, mặt tiền 4 – 5m, đường rộng 12m, giá đất tăng từ mức 60 – 75 triệu đồng/m2 lên mức 62-77 triệu đồng/m2. Với các lô đường 36m, giá đất tăng từ 90 – 95 triệu đồng/m2 lên 91,5-97 triệu đồng/m2. Đất dịch vụ mặt đường đôi 40m2, giá chào bán từ 120 – 140 triệu đồng/m2 lên mức 123-145 triệu đồng/m2.
Tại huyện Hoài Đức, đất dịch vụ An Thượng có vị trí đường 13m, giá chào bán tăng từ 82-90 triệu đồng/m2 lên mức 83-92 triệu đồng/m2. Những lô mặt đường rộng 50m, giá chào bán tăng từ 135-140 triệu đồng/m2 lên 140-143 triệu đồng/m2. Giá đất dịch vụ gần Học viện Chính sách, đường rộng 10m, giá chào bán tăng từ 64-68 triệu đồng/m2 lên mức 66-70 triệu đồng/m2.
Đất dịch vụ Kim Chung, những lô đường rộng 33m, giá chào bán tăng từ 140 – 155 triệu đồng/m2 lên mức 145-158 triệu đồng/m2. Đất dịch vụ Song Phương cũng tăng từ 65 – 75 triệu đồng/m2 lên 66-77 triệu đồng/m2. Đất dịch vụ Dương Nội, gần Thiên Đường Bảo Sơn, giá tăng từ 140 triệu đồng/m2 lên mức 145 triệu đồng/m2.
Như vậy so với thời điểm tháng 2 và đầu tháng 3/2024 – thời điểm sau Tết Nguyên đán, đất dịch vụ Hà Nội đã tăng khoảng 5-7%. Không chỉ giá tăng mà lượng người tìm hiểu, quan tâm đến phân khúc này cũng đi lên trong 2 tháng qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *