Phước Điền Midtown

Phước Điền Midtown

  • Địa chỉ: Đường Bình Chuẩn 34, Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Bình Dương
  • Tình trạng: Đã bàn giao
  • Số tòa nhà:
  • Số căn hộ:
  • Diện tích: 8.002 m²
Thông tin chung
Nội dung đang cập nhật...
Các địa điểm gần Phước Điền Midtown
Dữ liệu đang cập nhật