Chính sách bảo mật

 • sotay_admin

Trang web sotaycudan.com cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Chính sách bảo mật này mô tả cách thức mà chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng khi họ truy cập và sử dụng trang web.

Chính sách bảo mật - sotaycudan.com
Chính sách bảo mật

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của người dùng khi:

 • Đăng ký tài khoản trên trang web
 • Truy cập và sử dụng các dịch vụ trên trang web
 • Tương tác với chúng tôi qua email, điện thoại, hoặc các phương tiện khác

Các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

 • Tên, địa chỉ email, số điện thoại
 • Thông tin về thiết bị và trình duyệt của người dùng
 • Thông tin về cách thức người dùng sử dụng trang web

Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của người dùng cho các mục đích sau:

Cung cấp các dịch vụ trên trang web
Liên hệ với người dùng
Cải thiện chất lượng dịch vụ của chúng tôi
Thực hiện các mục đích khác mà chúng tôi đã thông báo cho người dùng

Cách thức chúng tôi bảo vệ thông tin

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng, bao gồm:

 • Mã hóa dữ liệu
 • Kiểm soát truy cập
 • Bảo mật vật lý

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với các bên thứ ba trong các trường hợp sau:

 • Khi người dùng đồng ý
 • Khi chúng tôi cần chia sẻ thông tin để cung cấp các dịch vụ cho người dùng
 • Khi chúng tôi cần chia sẻ thông tin để tuân thủ pháp luật

Quyền của người dùng

Người dùng có các quyền sau đối với thông tin cá nhân của mình:

 • Quyền truy cập
 • Quyền chỉnh sửa
 • Quyền yêu cầu xóa bỏ
 • Quyền yêu cầu hạn chế việc xử lý
 • Quyền phản đối việc xử lý
 • Quyền yêu cầu di chuyển dữ liệu

Người dùng có thể thực hiện các quyền này bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email hoặc Fanpage.

Thay đổi chính sách

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Nếu chúng tôi có bất kỳ thay đổi nào đáng kể, chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng qua email hoặc thông báo trên trang web.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc địa chỉ thư tín.

Trân trọng,

Ban quản trị website sotaycudan.com